Izolačné materiály pri kontaktných fasádach sa aplikujú priamo na fasádu a následne sa prekryjú omietkou. Odvetrané fasády sú systém s odvetraným - predsadeným plášťom, ktorý je od obvodovej steny oddelený vzduchovou medzerou.  
Back to FAQ list