Izolačné materiály pri kontaktných fasádach sa aplikujú priamo na fasádu a následne sa prekryjú omietkou. Odvetrané fasády sú systém s odvetraným - predsadeným plášťom, ktorý je od obvodovej steny oddelený vzduchovou medzerou.  
Späť na najčastejšie otázky