Minerálna izolácia významne zlepšuje vlastnosti podhľadov. Môžu výrazne zlepšiť protipožiarnu odolnosť podhľadu. Pri tepelnoizolačných vlastnostiach je vždy potrebné zvážiť nutnosť použitia parozábrany v prípade, že je nad podhľadom už iba nevykurovaný priestor.
Späť na najčastejšie otázky